Anàlisi del cicle de vida dels materials desenvolupats

S’està realitzant un estudi d’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) a escala del sector i del producte de construcció. Aquest estudi té com a objectiu analitzar l’impacte mediambiental, econòmic i social del sector i dels materials. Les primeres activitats han consistit en organitzar la recollida de dades, fase essencial de l’ACV. Aquesta recopilació de dades, realitzada en els diferents nivells de la cadena de valor, tan a prop com sigui possible de la realitat de les fases experimentals del projecte, va ser possible gràcies a l’estreta col·laboració amb els socis del consorci.

Això va permetre fer un inventari bàsic dels diferents processos del sistema definit per als dos nivells d’estudi. Les properes tasques de l’acció són continuar amb la recollida de dades per tal d’analitzar els diferents impactes al llarg de tot el cicle de vida. L’objectiu és facilitar l’orientació de l’estructuració del sector a l’hora de crear-lo i desenvolupar-lo.

Comments are closed.