Caracterització dels materials de construcció, inclosos els agrogranulats de blat de moro i girasol

Els formigons vegetals i les terres alleugerides formulades a partir d’agregats de blat de moro i gira-sol es caracteritzen al laboratori. En aquest treball hi participen principalment dos entitats, el laboratori LMDC (Tarbes) i el grup de recerca GICITED (Barcelona) mitjaçant els laboratoris col·laboradors. Gràcies a les competències complementàries d’aquests dos equips de recerca, s’estan explorant diverses propietats dels compostos:

  • Rendiment de l’aïllament tèrmic
  • Propietats mecàniques
  • Capacitat de regulació de la humitat
  • Propietats acústiques
  • Comportament al foc, etc.

També està en marxa una campanya de fabricació de plaques aïllants a base de medul·la.

Comments are closed.