Formulació, aplicació i caracterització de les prestacions d’ús i durabilitat d’aquesta solució constructiva bioclimàtica completa

Durant la setmana del 7 a l’11 de juny, els socis de Terre de Bois i LMDC van realitzar les primeres proves de projecció a escala mural a Tarbes.

En primer lloc, la SCOP Terre de Bois va construir la carcassa de fusta/OSB per obtenir 10 mòduls de 2 m d’alçada per 60 cm i uns 15 cm de gruix. Quan aquest marc va estar llest, van poder començar les proves de projecció.

Aquestes proves tenien diversos objectius:

  • Comprovar la compatibilitat dels agregats produïts amb la tècnica de polvorització
  • Conèixer les possibilitats i els límits de l’eina de polvorització quant a l’ajust dels cabals de cada component en particular i formar-se’n en l’ús
  • Provar diferents formulacions, la naturalesa dels aglutinants (aglutinant d’argila compost per sorra fina de rentat o calç comercial Batichanvre) i les proporcions dels diferents components
  • Produir mostres en condicions de polvorització per comprovar les propietats en estat fresc i la caracterització tèrmica, mecànica i higiènica en estat endurit al laboratori
Marcs d'OSB amb motlles a la part superior
Llança de projecció
Projecció
Anivellació amb un regle dentat
Marcs després de la projecció
Comments are closed.