Primera jornada de presentació i intercanvis al voltant del projecte SAVASCO per als actors del sector de la bio i ecoconstrucció

P1010292

El dijous 2 de desembre es va celebrar a l’IUT de Tarbes una primera jornada de presentació i intercanvi al voltant del projecte SAVASCO, que va reunir diversos actors de la xarxa regional de la bio i ecoconstrucció. Aquesta reunió va tenir lloc amb els responsables del projecte SAVASCO, incloent-hi els laboratoris LMDC de la Université Paul Sabatier, l’LCA de l’INP de Toulouse (sala AGROMAT) i l’SCOP Terre de Bois, així com amb els socis associats, ARESO i Envirobat Occitanie. El projecte SAVASCO pretén estructurar un sector innovador al voltant de materials de base biològica elaborats a partir de tiges de blat de moro i gira-sol (més informació aquí).

La jornada es va dividir en dues parts. La del matí, coorganitzada amb la French Tech dels Alts Pirineus i titulada “47a French Tech Morning sobre bio i ecoconstrucció”, va reunir 41 participants, entre els quals hi havia responsables de projectes de les empreses GALLEGO, CHAUX DE SAINT-ASTIIER, COFADYS TETRALOGIA, Lou Tiny House, l’oficina de disseny APYGEC, EUROCOB, LANNESOLAIRE, així com representants de la Direcció Regional de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Habitatge DREAL, l’Agència de Desenvolupament Econòmic AD’OCC, i la Direcció Departamental de Territoris DDT 65.

Es van presentar tres projectes: el projecte Green Coal Fuel, a càrrec de Franck Miraux, de la start-up GreenBuilding, el projecte PALOMAC (Avaluació del potencial dels coproductes agrícoles locals que es poden utilitzar en l’àmbit dels materials de construcció), a càrrec de Philippe EVON, Enginyer de Recerca del Laboratori de Química Agroindustrial de l’INPT-ENSIACET, responsable de la sala AGROMAT, i el projecte SAVASCO (eStructurAció d’una cadena de Valor transfronterera per a les tiges de blAt de moro i gira-Sol per a la COnstrucció), a càrrec de Camille Magniont, professora universitària i directora del Departament d’Enginyeria Civil i Construcció Sostenible de l’IUT de Tarbes.

A la tarda, 27 participants van seguir les diferents intervencions d’actors del sector com el Col·lectiu de sectors de l’edificació biosourced CF2B, Envirobât Occitanie, Ovalie Innovation, Ecozimut, Cosma Architecture, ARESO i Terre de Bois, que van alimentar els debats al voltant dels materials de construcció de base biològica. Va ser una oportunitat per fer un balanç de la situació actual en l’àmbit de l’ecoconstrucció a partir de materials bio i geofonejats al sud-oest de França i de les experiències d’estructuració de sectors de base biològica a nivell nacional. Aquest feedback d’experiència molt variat, des de la recol·lecció en el camp dels àrids fins a la construcció, va ser beneficiós per a tots els assistents i va permetre identificar les oportunitats i els obstacles al desenvolupament d’un nou sector de la construcció de base biològica.  

P1010239

La jornada va finalitzar amb les visites dels laboratoris de Tarbes de la LMDC i de la Halle d’Agromat de l’INP de Toulouse, al mateix temps que la visita del nou edifici bioclimàtic del Pol d’Enginyeria Civil i Construcció Sostenible de l’IUT de Tarbes.

També es van presentar els materials desenvolupats durant el projecte SAVASCO així com els instruments utilitzats per a la seva caracterització. La visita als laboratoris va ser una oportunitat per continuar amb la riquesa dels intercanvis entre participants i socis del projecte SAVASCO.

P10103301

Aquesta trobada va fomentar els intercanvis, va enriquir debats i va crear vincles entre els actors del futur sector.

L’equip del projecte SAVASCO, organitzador d’aquest esdeveniment, agraeix sincerament als diferents ponents i participants per aquesta jornada, la realització del viatge i la seva il·lusió.

A continuació trobareu la llista de ponents i les seves presentacions:

Matinal

Taula rodona de tarda

Comments are closed.