Construcció del prototip de l’ETSAV a Sant Cugat del Vallès

La construcció del prototip demostratiu del projecte SAVASCO ha començat al campus de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la UPC, a càrrec de COECO i sota la direcció d’ARQBAG.

El prototip constarà de quatre cantonades amb sistemes constructius diferenciats, amb l’objectiu de demostrar i maximitzar la versatilitat dels materials biosfèrics objecte de la investigació del projecte SAVASCO.

Una premissa al disseny ha estat la REVERSIBILITAT. Tota la construcció del prototip és en sec. S’ha dissociat l’estructura dels tancaments per a una gestió millor dels temps d’execució, amb una primera fase de muntatge de l’esquelet d’estructura lleugera de fusta, que serà el suport on s’aplicaran les diferents solucions de tancament.

Per al prototip no s’ha utilitzat formigó nou i per a la fonamentació s’han reutilitzat unes peces prefabricades existents al campus. A aquestes peces és on s’ancora l’estructura lleugera de fusta i recolzaran les mostres de tancament dels materials del projecte SAVASCO per analitzar.

Alhora, s’ha potenciat la prefabricació per optimitzar els temps d’execució i poder maximitzar la producció al taller.

El prototip s’ha dissenyat perquè els temps d’execució de les mostres puguin avançar en paral·lel a la construcció del prototip. És per això que també s’està desenvolupant en paral·lel la producció dels materials de tancament de terra alleugerida i aïllament, de manera simultània a les instal·lacions de COECO i a l’ETSAV.

També es va considerar com a oportunitat i paràmetre de disseny la PERFECTIBILITAT del prototip, justament per poder gestionar els temps d’execució simultanis dels diferents elements que componen el prototip, i alhora permetre la possibilitat que aquest prototip sigui una eina de recerca viva, que pugui evolucionar amb el temps albergant noves proves de materials, simplement retirant els tancaments anteriors, sense necessitat de desmuntar-ho.

Properament s’acabarà l’esquelet i la coberta del prototip, i començaran a aixecar-se les diferents cantonades de tancaments amb les mostres dels sistemes constructius SAVASCO estudiats. La inauguració està prevista per al dia 6 de maig de 2022.

Finalment, un altre dels objectius del prototip és la UTILITAT, en tant que dispositiu demostratiu de les solucions constructives estudiades, un cop finalitzada la seva construcció i en convivència amb la monitorització, l’espai permetrà albergar activitats d’aula al campus, per reforçar-ne el valor pedagògic des d’una aproximació experiencial.

Comments are closed.