Description du projet Ca

Descripció del Projecte

SAVASCO és un projecte INTERREG V-A Espanya - França - Andorra (POCTEFA 2014-2020), que té l’objectiu d’estructurar un sector de la construcció innovador i ecoeficient basat en tiges de blat de moro i gira-sol. Està localitzat en el territori transpirinenc i hauria de contribuir a reduir l’impacte ambiental del sector de la construcció.

El sector de la construcció, a través dels seus diversos components i activitats, és avui un dels principals sectors emissors de CO2. Els materials de construcció tenen la seva part de responsabilitat en l’impacte del sector.

Els materials aïllants, per exemple, es fabriquen principalment a partir de matèries primeres d’origen mineral o petrolífer no renovables, l’extracció i el processament de les quals generen importants impactes ambientals, sobretot en termes d’emissions i consums de gasos d’efecte hivernacle.

Però, les característiques físiques de certs residus agrícoles, com les tiges de blat de moro i gira-sol, els confereixen un rendiment pel que fa a aïllament tèrmic i regulació hídrica molt convenient i desitjat per a la formulació de materials de construcció. A més, aquestes matèries primeres de base biològica tenen molts avantatges mediambientals: són renovables, locals i constitueixen embornals de carboni.

Reptes

La investigació sobre la formulació de materials amb base biològica és un dels àmbits de treball per ajudar a reduir l’impacte ambiental del sector de la construcció. Així, el projecte SAVASCO estudia el cas dels coproductes agrícoles, és a dir, tiges de blat de moro i gira-sol, i busca formular noves solucions amb un impacte ambiental reduït, i amb beneficis des del punt de vista social i econòmic. L’altre repte és estructurar el sector posant en contacte els seus diferents actors per tal de garantir-ne la sostenibilitat al final del projecte SAVASCO.

Objectius

Per permetre el desenvolupament d'aquest sector econòmic innovador i sostenible, SAVASCO s'estructura al voltant de quatre objectius principals:

Desenvolupar

Desenvolupar mètodes per recollir i processar tiges de blat de moro i gira-sol a un cost moderat per a la producció d’àrids vegetals amb característiques fisicoquímiques controlades.

Formular

Formular i caracteritzar els materials de construcció a partir d’agregats vegetals de tiges de blat de moro i gira-sol.

Prototipar

Dissenyar i construir dues cel·les model instrumentades utilitzant els materials de construcció desenvolupats. Els dos prototips, situats a França i Espanya en diferents zones climàtiques, permetran controlar el seu comportament termohítric i l’eficiència energètica.

Analitzar

Avaluar, sobre la base de l’Anàlisi del Cicle de Vida, el rendiment ambiental, econòmic i social dels productes de construcció desenvolupats i del sector.

Conformar una xarxa

Identificar i connectar en xarxa els actors dels sectors de producció d’àrids vegetals, desenvolupament, implementació i prescripció de productes de construcció a base de tiges de blat de moro i gira-sol.

Principals resultats esperats

La cooperació transfronterera ha permès formar un consorci de laboratoris i empreses amb competències complementàries per tal d’assolir els següents resultats: