Accueil Ca

  • Contribuir al desenvolupament d’un nou sector econòmic de la construcció, innovador i sostenible.

  • Accediu al webinari de llançament del projecte.

eStructurAció d’una cadena de Valor transfronterera per a les tiges de blAt de moro i gira-Sol per a la COnstrucció

El projecte

SAVASCO és un projecte INTERREG V-A Espanya - França - Andorra (POCTEFA 2014-2020), que té com a objectiu estructurar un sector de la construcció innovador i ecoeficient basat en tiges de blat de moro i gira-sol. Està localitzat en el territori transpirinenc i hauria d'ajudar a reduir l'impacte ambiental del sector de la construcció. Per a això, el projecte s'estructura al voltant de 5 objectius principals.

Desenvolupar

els mètodes de recollida i processament de les tiges de blat de moro i gira-sol

Formular

materials de construcció a partir de la caracterització de les tiges

Prototipar

cases utilitzant els materials de construcció desenvolupats

Analitzar

els cicles de vida del sector i dels productes de construcció desenvolupats

Conformar una xarxa

amb els futurs actors del sector de recuperació de les tiges de blat de moro i gira-sol

El repte

En l’actualitat, els materials de construcció aïllants procedeixen principalment de matèries primeres no renovables d’origen mineral o del petroli i, tant l’extracció com el seu processament, provoquen importants impactes ambientals, especialment en termes d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i consum d’energia. No obstant, les característiques físiques de certs residus agrícoles, com les tiges de blat de moro i gira-sol, els confereixen un rendiment pel que fa a aïllament tèrmic i regulació hídrica molt convenient i desitjat per a la formulació de materials de construcció. A més, aquestes matèries primeres de base biològica tenen molts avantatges mediambientals: són renovables, locals i constitueixen embornals de carboni.

Per tant, el principal objectiu de SAVASCO seria contribuir al desenvolupament, al territori transfronterer, d’un sector econòmic innovador i sostenible en el sector de l’edificació.

Notícies

Seguiu les darreres novetats del projecte amb les darreres notícies publicades.

Recursos

Espai per compartir materials educatius, informes tècnics.

Associació

Creació d’una xarxa d’actors del sector de la bioconstrucció basada en tiges de blat de moro i gira-sol.

Notícies

Convocatòria de concurs de personal de suport a la recerca convocat per Resolució 001082/2021 de 28 de juliol

En el marc del projecte SAVASCO s’ha convocat concurs de personal de suport a la recerca (PSR) a la Universitat Politècnica de Catalunya per cobrir les següents dues places de Grup 2:

TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE SUPORT A LA RECERCA per Tecnologia de … Llegeix més

Featured Post
Conf UPC

Participació d’investigadores del grup de recerca GICITED en els UPC Diàlegs

Professores i investigadores del grup de recerca GICITED i participants del projecte SAVASCO parlen dels nous materials als UPC Diàlegs
Amb motiu del 50 aniversari de la Universitat Politècnica de Catalunya, periòdicament s’estan organitzant els UPC … Llegeix més

Featured Post
Tige

Reportatge a France 3 Occitanie

Professors, investigadors i tècnics dels laboratoris LMDC de la Université Toulouse III Paul Sabatier i de la Halle Agromat del laboratori LCA de l’lnstitut National Polytechnique de Toulouse a la televisió!
Amb motiu de l’emissió especial del … Llegeix més

Featured Post

Butlletí informatiu

Us agradaria rebre les nostres notícies? Registreu-vos avui i mantingueu-vos informats de les novetats del projecte!

Participants del projecte

El consorci reuneix 4 establiments d’ensenyament superior dels quals participen 3 laboratoris i 2 grups de recerca, 1 federació de cooperatives agràries i 3 empreses cooperatives de construcció. 5 associacions i empreses, així com una revista especialitzada en el camp de la construcció, són socis associats del projecte.