Resultats du projet Ca

Resultats del Projecte

Aquest quadern recull les recomanacions fetes pels membres del projecte pel que fa a la recollida de tiges per a la seva valorització en el sector de la construcció

Articles científics dels membres del projecte sobre la formulació i caracterització de materials desenvolupats per a la construcció

Informes tècnics dels membres del projecte sobre processos de desdoblament i separació de tiges, formulació i caracterització dels materials desenvolupats per a la construcció

Documentació de disseny, construcció i funcionament com a eina de recerca i de formació del prototip de l’ETSAV de Sant Cugat del Vallès

Documentació sobre disseny, construcció i funcionament com a eina de recerca i de formació del prototip de l’IUT de Tarbes